Ann Brudevoll, landbruksansvarlig i SpareBank 1 Østlandet skriver for våre lesere.

– Når en skal vurdere å eie opp mot å leie, bør en se på flere variabler og skaffe seg et totalbilde, De færreste har så mye likvid egenkapital at de kan handle uten å forholde seg til en form for finansiering. En skal være forsiktig med å bruke mye av driftskreditten til investeringer, den skal brukes til svingninger i inntekter og utgifter gjennom hele året. De fleste står da ovenfor tre måter å finansiere et driftsmiddel på:

Leasing (leie)

Salgspantlån. Dette er lån med pant kun i det investerte objektet. Oppgjøret går rett fra bank til selger.

Vanlig banklån med pant i gården/landbruksløsøre/maskiner. Dette kan være et nedbetalingslån eller et rammelån/flexilån.

Skaff deg oversikt

Det er flere forhold å tenke over før du velger løsning. Det er både økonomiske vurderinger og fleksibilitet du må ta hensyn til. Dette vektlegger erfaringsmessig bønder ulikt.

Økonomi

Alle landbruksmaskiner i saldogruppe D (inntil 20 prosent avskrivning) og installasjoner i saldogruppe J (inntil 10 prosent avskrivning) kan leases, det vil si at du leier utstyret av leasingselskapet og avskriver dem ikke. Den store forskjellen ligger i hvordan du ønsker at driftsmidlet skal kostnadsføres i regnskapet. Med leasing blir driftsmidlet kostnadsført i leasingperioden som avtales. Kjøper du driftsmidlet, kostnadsføres avskrivinger etter prosentsatsene angitt over.

Det antatte driftsoverskuddet framover er av stor betydning for hva du bør velge. Forventer du høye inntekter og vil redusere inntekten for å unngå høy trinnskatt, og du har tilstrekkelig pensjonsopptjening, kan leasing være gunstig. Forventer du vesentlig lavere driftsoverskudd, og du har behov for å tilpasse inntekten din ved hjelp av varierende avskrivningssatser for å optimalisere inntekten i forhold til jordbruksfradrag, trinnskatt og pensjonsopptjening, vil nok kjøp av driftsmidlet være bedre.

Utover kostnadsføringen, påvirkes også lønnsomheten av rentenivå (som ved leasing er innbakt i månedsleia) og gebyrer. Likviditet må også vurderes, for eksempel vil merverdiavgift måtte forskutteres ved kjøp, men kommer på hver månedsleie ved leasing.

Fleksibilitet

Leasing oppleves av de fleste bønder som veldig enkelt. Finansieringa ordnes ved kjøp av driftsmidlet. Det gir forutsigbarhet og en enkel regnskapsføring, da hele månedsleien kostnadsføres.

Ved leasing slipper du å belaste pantegrunnlaget i gården forøvrig, og du kan stå friere ved senere investeringer. Dersom en leasingavtale må avbrytes, for eksempel ved likviditetsutfordringer eller død/ulykke, kan det medføre ekstrakostnader å gå ut av avtalen.

Søk gode råd før du velger

-Det er ikke nødvendigvis rett fram å finne ut av hva som lønner seg mest. Be om økonomiske råd, oppfordrer Brudevoll. Hun gir følgende tre råd til landbrukskunder:

1. Skaff deg økonomisk oversikt.

2. Tenk langsiktig.

3. Bruk banken eller regnskapsføreren din aktivt. Se på hele driften sammen og finn den beste løsningen for deg som bonde. Rådgiveren din i banken og regnskapsføreren sitter på kompetanse og erfaring som kan være nyttig.

Det er viktig at du har gjort disse vurderingene før du sitter hos maskinleverandøren. Vår erfaring er at det kan være penger å spare på å velge den rette løsningen, og ergo penger å tape ved å velge feil. Det er ikke noe enkelt fasitsvar. Valget avhenger av mange forhold og varierer fra bonde til bonde.

Ni generelle kostnadsreduserende råd:

  • Unngå å handle på impuls – det finnes ofte flere gode tilbud.
  • Bruk alt landbruksutstyr forsiktig og skånsomt.
  • Vær nøye med vedlikeholdet, da varer utstyret lenger. Reparasjoner kan være dyre og unødvendige.
  • Bruk maskiner og utstyr i mange år. Slit ut framfor å bytte ut.
  • Velg riktig størrelse og tilpass investeringsnivået i forhold til antatt bruk og oppgavene som skal løses.
  • Flere typer driftsmidler kan egne seg til å danne utstyrssamarbeid med andre/naboen (du trenger ikke å eie alt selv alltid).
  • Vurder nøye alle maskininvesteringer og ha et eget budsjett. Få et bilde av lønnsomheten og de faktiske kostnadene.
  • Søk råd hos din regnskapsfører og rådgiveren din i banken. Disse sitter på kompetanse og kan sparre med deg.
  • Hvis målet er å tjene penger, bør det foreligge konkrete beregninger av lønnsomheten og de faktiske kostnadene som investeringen medfører.