Eiendomsskatten i Røros: - Ubebygde tomter skal ikke skattelegges før det foreligger byggetillatelse