Beck Andersen mener tomteselskapet får eiendomsskatt på varelageret

Styreleder i Røros Tomteselskap, Anne Grethe Beck Andersen, klager på at selskapet er ilagt urettmessig eiendomsskatt.