Kjellmark spør om eiendomsskatt

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Ole Jørgen Kjellmarl (H) har meldt følgende interpellasjon til kommunestyremøtet i Røros 21. mars:

Gjennom den nylig utsendt utskriving av eiendomsskatt og lista som er lagt ut til offentlig gjennomsyn på kommunens nettsider, går det fram at samlet eiendomsskatt forventet i 2019 langt overstiger grunnlaget som kommunestyret fikk ved siste budsjettbehandling.

I 2018 var forventet inngang av eiendomsskatt ca 30,5 million mens resultatet av taksering og en promille på 3,75 nå gir en inntekt for Røros kommune i sum på ca 38,1 million. Dette betyr en gjennomsnittlig skatteøkning for alle takserte 6115 objekter på rundt 25 prosent.

Slike tall kan være hyggelig for en kommunepolitiker, men svært smertefullt for mange av våre innbyggere og næringsliv. Særlig er det uheldig for gårder og grendene våre der det tradisjonelt bodde mye folk og det trengtes store hus. Når det i tillegg er store uthus som ikke lenger har noen bruksverdi som inngår i skattegrunnlaget, frykter jeg at mange av våre innbyggere og gårdeiere ikke kan makte slike økninger som det her er framkommet. Dersom grunnlaget for verdivurderinger skal være markedsverdi, så vil jeg trekke i tvil om de summer som er lagt til grunn, særlig i grendene, om de er realistisk.

I neste omgang kan dette føre til at de som eier slike eiendommer tvinges til å kvitte seg med dem eller rive hus for å redusere skattebyrden de nå er pålagt. Rørosinger er slik jeg kjenner dem som regel pliktoppfyllende og vil betale så langt de makter. Men jeg frykter at det blir mange som mister nattesøvnen før de kan skrape sammen nok midler til å dekke denne skatten år etter år.

Jeg ber om at kommunestyret får vurdere hele takseringsgrunnlaget og satsen for eiendomsskatt på nytt med bakgrunn i de konsekvensene en kraftig økning av skattekravet mange av våre innbyggere nå har fått.


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken