Eierne er skuffet over politikerne som ikke ønsker delvis fritidsbebyggelse i Amneushagan

Flertallet av politikerne i Røros ønsker ikke at det skal bygges fritidsleiligheter i Amneushagan, fordi Røros mangler boligtomter nær sentrum. Eierne av området er skuffet over vedtaket.