Ekstremt lavtrykk skaper kaos for flytrafikken, Røros påvirkes også