5 år etter at han gikk av Elden-scena drømmer Arnfinn om å stå på den igjen

Helst kunne Arnfinn tenkt å prøve seg i rollen som prest.