Lyser ut stilling som daglig leder og naturveileder

Besøkssenteret i Elgå omorganiseres.