Ordfører på Røros, Christian Elgaaen, er glad for at Hovedutvalg for transport i Trøndelag fylkeskommune har gjort et vedtak i saken om bruk av toaletter på busser mellom Røros og Trondheim som kan bedre forholdene for passasjerer mellom Røros og Trondheim.

Forslaget ble fremmet av Ap, Sp, SV og KrF.

Han viser til vedtaket som lyder følgende: - Hovedutvalg for transport ber fylkesdirektøren i arbeidet med leveranseavtale 2022-2025 avklare med samferdselsdepartementet hvorvidt veitrafikkloven åpner for at reisende kan benytte toalett om bord på buss i bevegelse. Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer og andre inviteres inn for å bidra til å belyse problemstillingen i samarbeid med fylkeskommunen opp mot sentrale beslutningsmyndigheter.

- Jeg er veldig fornøyd med initiativet disse partiene har tatt. Dette betyr at fylkeskommunen vil kunne pålegge AtB å ha toaletter tilgjengelig for passasjerene hele reisen. Vedtaket signaliserer at det skal skje en jobb med dette framover, sier Elgaaen.

Vedtaket sier videre: - Om veitrafikkloven åpner for dette, ber hovedutvalg for transport fylkesdirektøren om å innarbeide retningslinjer i leveranseavtalen for bruk av toalett om bord i regionbuss som innebærer at reisende har fri tilgang til toalett under hele reisen. Reisende som ønsker, skal fortsatt kunne be om at bussen stanser under toalettbesøk.

- Jeg er glad for at flertallspartiene i fylkeskommunen lytter til våre innspill. Vi er mange i regionen som har engasjert oss i dette spørsmålet i det siste. Nå har vi kommet et skritt nærmere å få det slik vi ønsker, sier Elgaaen.