Nykomponert musikk i tett klanglig symbiose med tradisjonell norsk folkemusikk smelter sammen til et moderne uttrykk.

Musikerne som er med er: Karl Seglem (tenorsax, bukkehorn, poesi), Eli Storbekken (vokal), Bendik S. Qvam (bukkehorn, div. strengeinstrument), Håkon Høgemo (hardingfele), Erlend Viken (hardingfele, fele), Irene Tillung (trekkspel), Olav Torget (gitar, ngoni), Hallvard Gaardløs (bass), Jarle Vespestad (trommer) og Terje Isungset (perk., munnharpe, bukkehorn).

- Den røde tråden er bukkehornet. På Tolga bor og virker en unik europeisk instrumentmaker, Magnar Storbækken. Det er knapt noen som har produsert og laget så mange bukkehorn / naturinstrumenter som han. Tolgabukk inkorporerer flere bukkehornblåsere i verket, som alle spiller på instrument laget av Storbækken, opplyser arrangøren i en pressemelding.

Musikken skal fremføres gjennom tre kvelder med titlene: Den minste Tolgabukk - Den mellomste Tolgabukk - Den største Tolgabukk

- Tolgabukk er altså et verk som vokser på seg både i form av antall musikere som deltar og som innholdsmessig vil vokse i omfang, styrke og kompleksitet. De ulike konsertene blir ikke øvd inn i form av detaljert partiturmusikk (noter) men skal jobbes ut kollektivt før og i løpet Tolgabukk 2021, og med et mål om at mest mulig skal innøves "på øret". Slik folkemusikken har blitt videreført i uendelig lang tid. Folketoner danner grunnlag for arrangement som vil bli fremført flere ganger og utvidet og endret på de tre konsertene. I tillegg til nye komposisjoner fra Seglem og nye sanger fra Storbekken, vil også åpne improvisasjoner forekomme.

- Eli Storbekken anser seg ikke som en komponist i ordets "gamle" forstand men mer en formgiver som står støtt i en vokaltradisjon, og hun er opptatt av å ta vare på og utvikle disse, som hun har gjort på utgivelsene Fabel og Spellstenen. Tematisk vil deler av verket "handle" om tap av natur og tap av kultur, en gjennomgående tematikk i Seglems utgivelser Nunatak og Oljelenkjer. Seglems poesi er åpen og abstrakt med rom for egentolkning. Dikt fra hans 3 utgitte poesisamlinger og nye dikt blir fremført.

- Tolgabukk har en akustisk kammermusikalsk kjerne, og urfremføringen skal i liten grad forsterkes. Den blir hovudsaklig akustisk, med liten bruk av lydforsterking. Melodisk, improvisatorisk, innsmigrende mollstemt og utagerende villt og skremmende. Kontrastene blir store.

Det hele foregår på to scener. Den minste Tolgabukk blir fremført i Kulturhuset Vidarheim med utdeling av Egil Storbekkens musikkpris til årets vinner Terje Isungset.

Den mellomste og den største Tolgabukk foregår på den nyetablerte kunstnerresidensen Snekkarlemmen Kulturlåve, startet av kunstneren Kristin Skrivervik.