Ellen Anda er en av mange som nå sitter med hjemmekontor

Ellen Anda er inne i de siste månedene i jobben som Pedagogisk psykologisk rådgiver i PPT i Røros og Holtålen. Fra 1. september går hun inn i pensjonistenes rekker