Elvland barnehage har søkt etter pedagogisk leder og fått åtte søkere