Emma blir prosjektleder på teknisk og 12 søkere ønsker jobb som helsefagarbeider