En av tre klager fikk medhold av Røros kommune under klagebehandling for områdeplan for Røros sentrum

Røros kommune har foretatt forberedende klagebehandling i områdeplan for Røros sentrum. Kommunestyret behandlet tre klager under møtet 26. mars.