En søker til avdelingslederjobb på Gjøsvika, to vil bli badevakter og sju vil jobbe natt i hjemmetjenesten