En tungtransportsjåfør måtte ut med 16.000 i bombrikkegebyr