De sorgene jeg tar på forskudd, går jeg ikke glipp av

Av