Tylldøl, Tylldøl potetstamp, et og skit som en dølagamp

Av