Er denne uteplassen ulovlig oppført eller ikke? Nå har Fylkesmannen talt

Fylkesmannen i Innlandet har avvist klagen fra utbyggeren, men hva Alvdal kommune nå gjør er ikke avklart.