«Ingen vil jobbe eller samarbeide med Per-Øyvind på frivilligsentralen når dere velger AP».

Utsagnet kommer fra en sentral tillitsvalgt i Rendalen SP og viser til at Per-Øyvind til daglig jobber som leder av Rendalen frivilligsentral.

Styreleder i frivilligsentralen og listekandidat for Rendalen Høyre går enda lenger og antyder at Per-Øyvind ikke vil få permisjon for å skjøtte politiske verv, og at det er veldig aktuelt å ansette en ny person i stedet for Per-Øyvind på frivilligsentralen.

Denne typen trusler og hets er ikke bare uakseptabelt, det burde være ulovlig. Å forsøke å påvirke politiske prosesser gjennom hentydninger og trusler mot en privatperson og vedkommende sin arbeidssituasjon, er langt over streken. SV forventer en offentlig beklagelse fra ledelsen i både SP og Høyre lokalt og at hetsen opphører umiddelbart. Vi tar gjerne en diskusjon på politikk, men denne typen personangrep hører ingen steder hjemme.

Vi understreker at AP og SV har gjennom sin samarbeidsavtale invitert til et bredt samarbeid om politikk i det nye kommunestyret. Vi oppfordrer til konstruktiv debatt og at man holder seg for god for smålige kommentarer og hentydninger.