Da koronaviruset slo til i midten av mars, ble det bråstopp i alle aktiviteter også innenfor kor- og musikkbevegelsen. Etterhvert kom det på plass smittevernsrutiner som gjorde det mulig for enkelte kor og korps å starte opp igjen øvelsene, men særlig eldre deltakere har valgt å holde seg hjemme fra øvelsene for ikke å bli smittet.

Har målt dråpenes ferd

Forskere ved SINTEF Digital har sett nærmere på hvorvidt sang, samt spill på ulike instrumenter produserer mer dråper enn ved vanlig sosialt samvær. Forskerne har målt dråpenes ferd under ulike aktiviteter og antall dråper produsert av blant annet to kvinnelige sangere som har sunget, snakket, ledd og deklamert dikt. Målinger ble også utført ved spill på tuba, fløyte, klarinett og bare tubaens munnstykke.

- Vi har sett at vanlig tale og deklamering av dikt produserer færre dråper enn sang. De fleste dråpene som ble målt, fulgte en ballistisk bane. Vi har estimert at de fleste traff bakken etter omtrent én meter, forklarer forsker Tim Dunker.

- Det er ikke opp til oss å fastsette smittevernregler for kulturlivet. Vi har gjort målinger som først og fremst sier noe om hvordan dråper som kan smitte oppfører seg, understreker seniorforsker Jon Tschudi.

Viktig å få slike svar

Dette er gode nyheter for kor- og musikkbevegelsen. Ved å forholde seg til en-metersregelen er man langt på vei beskyttet mot dråpesmitte også på kor- og korpsøvelser.

- Vi er kjempeglade med resultatene i rapporten fra SINTEF. Dette underbygger de gode rutinene som kor- og korpsbevegelsen har utarbeidet i sammen med smittevernsmyndighetene. Nå føler jeg meg mye tryggere, sier leder i Norges Korforbund Østerdalen, Torunn Myhre.

Hun mener korsangere, unge som eldre ikke har noe å frykte ved å delta på korøvelser eller andre arrangementer om man er nøye med å opprettholde avstandsreglene.

- Mange sliter om dagen, og det er helt avgjørende å få en slik rapport, mener Myhre.

Unngår enkelte oppvarmingsøvelser

Dirigent for Røros Sangforening, Lindsay Winfield-Chislett bekrefter at flere av hennes sangere har vegret seg for å delta på korøvelsene etter koronaens inntog, men hun mener at de ikke har noe å frykte så lenge de gjeldende smittevernsrutinene følges.

- En korøving er mye tryggere enn en vanlig sosial samling, mener hun.

Som dirigent har hun unngått å bruke de mest eksplosive konsonantøvelsene under oppvarming for å redusere dråpespredning. Og det skal være minst en meter mellom hver sanger. Nye noter skal ikke lenger sendes rundt blant kormedlemmene, men deles ut til hver enkelt sanger.

- Vi tilrettelegger øvelsene mer og bruker digitale verktøy som zoom for å ta vare på de som ikke kommer, eller går glipp av øvelsene.

Gir ikke alle svar

Over hele verden har forskerne angrepet korona-forskningen fra ulike vinkler, også ved SINTEF. Dråpespredningsstudiet er imidlertid et begrenset prosjekt som ikke gir svar på alt:

- Dette er en mindre studie som har statistisk få målinger, mens et større forskningsprosjekt vil kunne gi oss mer detaljert kunnskap om dråper som sprer seg fra ulike individer og aktiviteter, sier Tschudi.