Erland Sjøvold: – Kunne ikke stå til ansvar for budsjettet slik det var vedtatt

Flertallet i styret fikk ikke innsyn og dokumentasjon vedrørende budsjettet slik de ba om.