Røros lufthavn melder om at 679 passasjerer reiste over Avinor Røros lufthavn med rutefly i august 2021, det er en nedgang på om lag 70 prosent målt mot august i 2019, men opp ca. 30 prosent fra samme måned i fjor.

Avinors lufthavner ligger på omlag 50 prosent nedgang målt mot samme måned i 2019, så Røros ligger etter i passasjerutviklingen målt mot konsernet forøvrig.

Stockholm

- For første siden pandemien rullet inn over flybransjen, reiste det utenlandspassasjerer til og fra Røros. Fredag 20. august landet det første flyet med passasjerer fra en utenlandsk destinasjon siden pandemien slo inn over oss i mars i fjor. Amapola sin Fokker-50 kom fra Stockholm med knappe 40 reisende, som tilbragte en hel helg i området, forteller lufthavnsjef på Røros, Gudbrand Rognes.

Det er fortsatt restriksjoner på ferdsel over landegrenser med fly, på samme måte som om en krysser grensen med bil.

- Flygningen var gitt forhåndstillatelse av lokal politimyndighet og koordinert med tollvesenets medarbeidere for å sikre forsvarlig håndtering gitt pandemien, sier Rognes.

Normalen

- At utenlandske turister igjen ankommer lufthavna med fly, tar vi som et tegn på at vaksineringen er i ferd med å bringe samfunnet tilbake til normalen, sier Rognes som fortsetter: - reiseliv er som kjent en betydelig næring i vår region, samt i nabokommunen på svensk side, og nyter godt av at samferdselen normaliseres.

Om du synes at du kjente igjen selve flyet har du helt rett, arbeidshesten Fokker 50 gikk i rutetrafikk på vinteren mellom Stockholm og Røros for noen år tilbake.

Regularitet

Regulariteten så langt i 2021 er på samme nivå som de første åtte månedene av 2019.

- Det nye ruteprogrammet med oppstart i slutten av august, vil trolig gi bedre værmessig regularitet målt mot tidligere i sommer. Nivået på flyfrakt ligger høyt, noe som viser at bedriftene i regionen verdsetter rask og effektiv frakt med fly, sier Rognes.