Fredag dro Tynset kommune på håndbrekket og varslet full stopp med tanke på å bygge en ny Helsestasjon. Årsak; En nesten dobling av budsjettert pris!

Da kommunestyret i februar vedtok at det skulle bygges ny Helsestasjon over Smea, hadde de lagt inn en pris på 14,3 millioner kroner. Etter at anbudene var åpnet, ble det klart at prosjektet hadde fått en prislapp på nesten det dobbelte, 27 millioner kroner. Det tilsvarer en kvadratmeterpris på 78.500 kroner.

– Vi hadde rett og slett ikke noe valg, det var bare å stanse hele prosjektet. Vi hadde jo ikke budsjettert med noe i nærheten av det beløpet som vi nå er presentert, sier kommunedirektør Erling Strålberg til Arbeidets Rett.

– Hva gjør dere nå?

– Nå får vi ta en pust i bakken, før vi tar en ny runde i denne saken. Innen en viss tid får vi lyse ut igjen, og da kanskje med en lengre byggetid enn det vi hadde lagt inn denne gang, svarer kommunedirektøren, og viser til at det var ønskelig med ny Helsestasjon klar for innflytting innen dette året er over.

Etter at arbeidet med å bygge nytt legekontor, som for lengst er tatt i bruk, ble Helsestasjonen som en midlertidig løsning flyttet til Kompetansesenteret i Aumliveien 4. Der blir Helsestasjon også i tiden framover i påvente av både ny anbudsrunde og at et nybygg skal komme på plass.

– Vi har forlenget vår leieavtale med Siva Fjellregionen Eiendom ett år, med mulighet for forlengelse, opplyser Strålberg.

Veldig spent på Tjønnmosenteret

I disse dager er første runde i anbudet om å bygge en tredje etasje på Tjønnmosenteret i sluttfasen. Den utbyggingen er budsjettert til en pris på 60 millioner kroner. Kommunedirektøren er veldig spent på hva anbudene der vil ende på.

– Heldigvis har vi i den anbudsrunden lagt inn lengre byggetid, noe som kan bidra til at det ikke blir snakk om at vi prosentvis kommer så høyt over det vi har budsjettert med som vi gjorde på Helsestasjon.

Tilbudsfristen her er satt til 30. mai.

Den nye tredjeetasjen på Tjønnmosenteret får 15 korttidsplasser for rehabilitering, palliativ behandling og demensutredning. I tillegg får man fellesfunksjoner som medisinrom, møterom, treningsrom, treningskjøkken, pårørenderom, vaktrom, skyllerom, smitterom, stue, kjøkken og terrasser/vinterhage. Flere av disse rommene er tilpasset slik at de kan brukes også av de andre avdelingene ved Tjønnmosenteret.

Her kan det bli midlertidig helsestasjon på Tynset

Det er ikke lenger siden enn februar i fjor at tynsetpolitikerne måtte ty til det skritt å etterbevilge 7,8 millioner kroner til bygging av nytt legekontor.

Den gang var det budsjettert med en pris 11,5 millioner kroner for nytt legekontor. Prisen havnet på 19,3 millioner.

Derfor har prisen for nytt legekontor økt med 7,8 millioner