Etter mange års innsats i kormiljøet ble Marte Tofastrud årets tillitsvalgt

Vært aktiv i kor nesten hele livet.