Etter ni år og 50 bøker lærer Annikki Øvergård fremdeles nye sider ved forfatterskapet hver dag

På et halvt år skal serien Anna fra Røros fortelles ferdig. En ny serie er allerede på gang.