Etter sjokkhastigheter på fv. 30 lover de nå økt kontrollvirksomhet: - Dette er hastigheter som ikke hører hjemme på veinettet vårt!

- Vi ser en økning i meldinger om adferd i trafikken og spor i asfalten tyder på at selv om snøen er borte så er det fullt mulig å få bilen til å snurre rundt også på denne årstiden.