Etterlønn for politikere: – Like rettigheter for kong Salomo og Jørgen hattemaker

Stortingsrepresentantene Karin Andersen fra Hedmark og Lars Haltbrekken fra Sør-Trøndelag er blant SV-politikerne som har fremmet et representantforslag om etterlønnsavtaler for politikere.