Gå til sidens hovedinnhold

Etterlyser grundigere utredning av skolenedleggelser

Sametingspolitiker er forundret over at Røros kommune har unnlatt å vurdere konsekvensene av oppvekstsenternedlegging for de som har opplæring i sørsamisk.

Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen ber Røros kommune utrede konsekvenser for opplæring i og på samisk før de går til vedtak i saken om skolekretser.

- Vi har undersøkt saken og sett gjennom kunnskapsgrunnlaget fra Røros kommune i rapporten fra administrasjonen. Vi stiller oss undrende til at kommunen rett og slett her unnlatt å vurdere konsekvensene for den samiske språkundervisningen, sier Mikkel Eskil Mikkelsen til Arbeidets Rett.

- Det er et svært rart signal all den tid Røros kommune er samisk forvaltningsområde også, legger han til, og viser til at det skal utarbeides en språkplan og en kulturplan i den forbindelse.

- Utredningsarbeidet er ikke bra nok all den tid vi vet at sørsamisk språk i Rørosområdet trenger alle gode krefter til å trekke sammen, fastslår Mikkelsen.

Derfor ber de innstendig om en grundigere vurdering før det gjøres et vedtak i saken

- Et slikt vedtak står seg heller ikke over tid uten en slik vurdering. Dersom dette skal være en beslutning som skal stå seg over tid så er forankringsarbeidet veldig viktig. Folk må føle seg hørt. Dette kommer også i tillegg til bekymringene vi mottar fra barnahagesektoren i Røros kommune når det gjelder rekruttering av fagfolk. Det gjør meg veldig bekymret og det håper jeg at de lokale politikerne også blir. I verste fall fører dette til usynliggjøring, understreker han.

Sametinget viser til fagrapporten som har vært ute på høring, der det foreslås å legge ned Brekken oppvekstsenter og Glåmos skole fra skoleåret 2021/2022.

I brev til Røros kommune peker de på at i fagrapporten skriver kommunaldirektøren at «i denne rapporten er det ikke tatt med problemstillinger rundt samisk».

- Sametinget fremholder at Røros ikke bør fatte vedtak om fremtidig skolestruktur på bakgrunn av en rapport og et kunnskapsgrunnlag hvor samisk språk, kultur og samfunnsliv ikke er synliggjort. Sametinget mener at Røros kommune må forankre sitt arbeid med å styrke samiske lokalsamfunn både språklig og kulturelt i rapporten, og at dette skjer i dialog med det samiske lokalsamfunnet og på det samiske samfunnets og språkets premisser.

- Vi tar gjerne en samtale med Røros kommune om dette. Jeg tror at vi begge er opptatt av å skape et godt oppvekstmiljø. Dersom de trenger innspill stiller vi som sagt gjerne. Jeg har ikke fått noen tilbakemelding fra kommunen på henvendelsen, men jeg håper det er fordi de har valgt å utrede dette, sier Mikkel Eskil Mikkelsen, som sier han ser frem til videre god dialog med kommunen og en fremtidig underskriving av samarbeidsavtale.

Kommentarer til denne saken