EUs fjerde jernbanepakke: Regjeringa vil melde jernbanen inn i EU

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Slaget om framtidas jernbane i Norge står nå. Regjeringa haroversendt til Stortinget et forslag om at Norge skal innlemme EUs fjerdejernbanepakke i norsk lov. Saken er ute på høring i disse dager. På Stortingetgår både Ap, Sp, SV, Rødt og MDG inn for at Norge for første gang skal brukeden avtalefesta reservasjonsretten i EØS-avtalen, og si nei til EU. Så viktiger saken.

Hvorfor er denne saken viktig:

· Fordi framtidas jernbane i Norge må bestemmes avStortinget, ikke av EU

· Fordi vedtak av EUs fjerde jernbanepakke betyrat det blir obligatorisk – for all framtid – med anbudsutsettelse avpersontrafikken på jernbane. Andre land som har prøvd seg på eksperimentet medå privatisere jernbanen har måttet snu og staten har tatt over. Den mulighetenvil ikke vi ha fordi her vil demokratiet bli underlagt direktivet.

· Fordi sikkerheten på jernbanen kan bli svekket.Norsk jernbane er i dag av de sikreste i Europa. Med EUs lovgivning flyttes deavgjørende beslutningene om sikkerhet til Lille i Frankrike, og det blir ikkesikkerhetskrav som er utformet ut fra norske forhold som skal gjelde.

· Fordi avgivelse av suverenitet slik Regjeringalegger opp til – ved simpelt flertall – strir både mot Grunnloven og mot detavtaleverket EØS-avtalen er bygget på.


Lokalpolitikerne i Norge ble i mai 2020 spurt avFolkevalgtbarometeret på bestilling fra Norsk Jernbaneforbund. Nesten 70 %mener kollektivtrafikken skal drives av det offentlige. 60 % mener at vi får endårligere jernbane ved konkurranseutsetting. 70% mener staten bør ha ansvaretfor å drive jernbanen. Regjeringa bør lytte til disse klare meningene.

Konkurranseutsetting av jernbanen er drevet fram som etideologisk prosjekt av Høyre og FrP. Det er en dårlig idé. I Sverige ogStorbritannia måtte staten ta tilbake jernbanedriften da de private selskapeneikke klarte å levere folk det togtilbudet som trengtes.

SV ønsker å beholde kontrollen med framtidas jernbane iNorge. Derfor må Stortinget si nei til EUs fjerde jernbanepakke.Artikkeltags

Kommentarer til denne saken