Få tiltak for å redusere matkonsentrasjon i dagligvarehandelen

Av

I dag kom regjeringas melding om konkurransesituasjonen i dagligvarehandelen. – Vi savner konkrete tiltak som kan bedre konkurransen, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.