Fagskolen er i boks i Alvdal

BÆREBJELKE: Fagskoletilbud i grovfôrbasert husdyrproduksjon blir nå en realitet på Storsteigen. Foto: Tonje Hovensjø Løkken

BÆREBJELKE: Fagskoletilbud i grovfôrbasert husdyrproduksjon blir nå en realitet på Storsteigen. Foto: Tonje Hovensjø Løkken

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

Under fylkesårsmøtet i Hedmark Bondelag ble det klart at fagskoletilbud ved Storsteigen blir en realitet.
Fylkesrådene Aasa Gjestvang og Lasse Juliussen meddelte bondelaget at de så raskt som mulig vil finne en løsning, og ba om at det ble formidlet for årsmøtet.


Storsteigen-rektor Eivind Aaen sier at skolen nå går i gang med detaljplanlegging, vil finne mannskap og markedsføre tilbudet.

Tur inn

– Målgruppa er aktive gardbrukere eller folk på tur inn i næringa, og også rådgivere i landbruket, forklarer han.
– Dette vil bli et fagskoletilbud som retter seg mot bærbjelken i fjellandbruket; det grovfôrbaserte husdyrholdet i Fjellregionen, legger rektoren til.
Kompetanse på nivå med gjennomført agronomutdanning må fagskolesøkerne ha.


– Grunnkompetansen må være på plass, og det kan også være realkompetanse, utdyper Aaen.


Det er tatt høyde for 15–20 deltakere per kull, og fagskolestudentene sorterer under Fagskolen Innlandet.
– Tilbudet går over to år, og er basert på samlinger og hjemmearbeid, sier Aaen.


Mye er nettbasert

– Når deltakerne er ferdige med utdanninga, blir de agroteknikere i grovfôrbasert husdyrhold, forklarer han.
– Vi er optimistiske, og tror dette blir bra. Vi samarbeider tett med aktører rundt oss, og halvparten av lærerkreftene vil vi hente utenfra. Norsk Landbruksrådgivning, Nortura og Tine – mange har vært inne og bidratt faglig i dette, sier Aaen.
Utdanninga ligger i nivå mellom videregående skole og høgskole.


– Det er mye rettet mot praktikeren, sier rektoren.
Både driftsledelse, planteproduksjon og husdyr er temaer, og dessuten skal elevene lage en prosjektoppgave.


– Her kan det dreie seg om utvikling av egen gard, og elevene bruker den kompetansen de har ervervet gjennom studiet, sier Eivind Aaen.
Også andre steder i Fjell-Norge er det fagskoletilbud for landbruket, blant annet i entreprenørskap og i sauehold.
Ved Storsteigen blir oppstarten trolig i 2016.