Departementet stiller krav til et Falkbergets Hus

Det kreves svært konkrete planer før kulturdepartementet vil vurdere å bidra til et Falkbergets Hus.

Det kreves svært konkrete planer før kulturdepartementet vil vurdere å bidra til et Falkbergets Hus.

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Kulturdepartementet krever solid lokal forankring og økonomi før de vurderer å bidra.

DEL

- Vi er godt kjent med arbeidet med å opprette et Falkbergets Hus, opplyser departementet til Arbeidets Rett.
I ett år har ei aksjonsgruppe jobbet for å etablere et Falkbergets Hus på Røros. De trenger kulturdepartementet med på laget for å få til finansieringen.
- For at departementet skal kunne vurdere å bidra til etablering og drift av et slikt tiltak, er det viktig at den lokale forankringen og medfinansieringen er solid, opplyser departementet.

I tillegg krever departementet at et fremtidig hus har et faglig fellesskap, og at huset får en administrativ tilknytning til en aktør som allerede har en post på departementets budsjett.

Les også leserinnlegget:"NÆRING TIL ENDRING”?

Kommunal andel

I statusnotatet gitt ut av Aksjonsgruppa for Falkbergets Hus foreslår de en mulig finansiering av Falkbergets hus.
Ut fra hvordan andre norske forfattersenter er finansiert, har de foreslått en mulig finansiering der Røros kommune bidrar med 400 000 kroner per år, for å utløse 5,6 millioner kroner per år fra kulturdepartementet.

Falkbergets hus har blitt sammenlignet med Hamsunsenteret, Prøysenhuset og Garborgsenteret. Disse tre sentrene er knyttet opp til hver sine museer, som alle har en budsjettlinje til Departementet, slik Falkbergets Hus trenger. I rekkefølge er sentrene knyttet til Nordlandsmuseet, Anno museum og Jærmuseet.

Må akseptere vilkår

-Alle tiltak og institusjoner som mottar tilskudd til drift eller investeringer fra Kulturdepartementet, må forplikte seg til å akseptere departementets vilkår, opplyser Kulturdepartementet.
Med dette sikter departementet til faglige prioriteringer og krav til økonomiforvaltning, kontroll og rapportering.

Statusendring om Falkbergets Hus

Økonomi til Falkbergets Hus

Røros kommune, bibliotek og Falkbergets hus 

Klare mål

For å få støtte fra Kulturdepartementet til etablering av et Falkbergets Hus vil det kreve mye arbeid. Aksjonsgruppa har et klart hovedformål med Falkbergets Hus, nemlig å hedre Falkberget som forfatter og for hans innsats for lokalsamfunnet.
Det er ikke bestemt om et slikt senter skal samlokaliseres med et annet bygg, men det er blitt foreslått å lokalisere det med et nytt bibliotek, eller dele kompetansepersoner med Rørosmuseet eller det nye Verdensarvsenteret.

Sammenligner budsjett

Når det kommer til krav til økonomiforvaltning, har aksjonsgruppa sett på og tatt utgangspunkt i budsjettene til andre kultursentre som Hamsunsenteret. Ut i fra disse budsjettene har de prøvd å finne frem til et realistisk budsjett for en mulig opprettelse av et Falkbergetsenter.
I tillegg har gruppa sett på nøkkeltall fra andre arrangementer på Røros, for å finne ut hvor mye et eventuelt senter vil bringe inn til kommunen i løpet av et år.

I disse tider med Falkbergets senter og Falkbergets Hus

Utsatte bibliotek Sa ja til nytt bibliotek

-Vedtaket er uheldig for Falkbergets Hus

Går i retning av ny organisering

Rørosengasjement på ny 

Send inn tekst og bilder «

Fortell fra kulturarrangementer og opplevelser, stort og smått!

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken