Familien er med og leter etter Synnøve (69)

Av

Familiens pårørendekontakt i politiet Roger Haugen forteller at flere familiemedlemmer i samråd med redningsledelsen i natt har vært med på å lete etter sitt kjære familiemedlem.