For Fæmund II gikk passasjertall og driftsinntekter i samme retning

Torsdag 21. februar ble det avholdt generalforsamling i AS Fæmund, og styret kunne legge frem positive tall og spennende planer for årets seilingssesong.