Får konsesjon på eiendommen Stranden, men kommunen krever boplikt