Farmasøyt dømt til fengselsstraff etter å ha underslått legemidler fra apotek på Tynset

En tidligere ansatt ved et apotek på Tynset må i fengsel og mister midlertidig retten som praktiserende farmasøyt etter å ha underslått legemidler.