- Grunnen til at vi prøver oss på denne løsningen i år er at i år er det ingen tylldøler som konfirmeres. Det er rett og slett hull i fødsels-statistikken fra det året i Tylldalen. Da kom vi på at kanskje skulle vi i år prøve oss med en aksjon uten bøsser. Folk har jo nesten ikke kontanter lenger, sier Olav Horten leder i menighetsrådet i Tylldalen.

Veldig mange penger er blitt digitale. Derfor har menighetsrådets medlemmer i år reist rundt og lagt informasjonsskriv med opplysninger om formålet i alle postkasser. Her finner du opplysninger om aksjonen og hvordan folk kan gi sitt bidrag til fasteaksjonen. – nettopp digitalt.

- Vi er litt spente på oppslutningen, men tror at dette vil slå positivt ut, sier Olav Horten leder i menighetsrådet i Tylldalen som oppfordrer folk til å ta en titt i postkassa og følg opp – i år digitalt.

Fasteaksjonen er en tradisjon som strekker seg langt tilbake i tid. For over 50 år siden bestemte menighetene i Norge seg for å ha en årlig innsamlingsaksjon til Kirkens Nødhjelp sitt arbeid. Fasteaksjonen er i dag den nest største innsamlingsaksjonen i Norge, etter TV-aksjonen.

Aksjonen er lagt i en tid av kirkeåret som heter fastetiden. Fasten varer i 40 dager helt fra askeonsdag, men selve fasteaksjonen arrangeres over hele landet søndag til tirsdag før palmesøndag.