Fastlege i en annen kommune? Ingen grunn til bekymring

En god del av Fjellregionens innbyggere har fastlege i andre kommuner enn den de bor i.