FAU i Brekken ber om utsatt høringsfrist

De stiller spørsmål ved om kravet til medvirkning er ordentlig ivaretatt, til kildebruk og konklusjoner i rapporten som nylig ble offentliggjort og til tidspunktet for høringsprosessen.