FAU i Brekken ber om utsatt høringsfrist

BREKKEN: Oppvekstmiljøet i Brekken vil bli sterkt preget av strukturendringene som foreslås fra administrasjonen i Røros kommune, mener FAU, og ønsker utsatt høringsfrist og svar på kritiske spørsmål.

BREKKEN: Oppvekstmiljøet i Brekken vil bli sterkt preget av strukturendringene som foreslås fra administrasjonen i Røros kommune, mener FAU, og ønsker utsatt høringsfrist og svar på kritiske spørsmål. Foto:

De stiller spørsmål ved om kravet til medvirkning er ordentlig ivaretatt, til kildebruk og konklusjoner i rapporten som nylig ble offentliggjort og til tidspunktet for høringsprosessen. 

DEL

FAU ved Brekken Oppvekst- og lokalsenter har stilet et brev til Røros kommune der de kommer med flere kritiske bemerkninger til forslaget om å legge ned tilbudet Brekken.

– Kommunedirektøren har kommet med anbefalinger først i rapporten. FAU er svært undrende til at det kan komme en så ensidig anbefaling før innbyggerne har hatt mulighet til å komme med innspill og deltatt med tanker om hva som kan gjøres for å utnytte ressursene ved oppvekstsenteret på beste måte. Er dette i tråd med demokratiske prinsipper?

Helt konkret ber de om snarlig svar på spørsmålene sine og ber om forlengelse av høringsrunden og utsatt høringsfrist. De viser til at FAU fikk innkalling til presentasjon av rapporten som er grunnlaget for de foreslåtte strukturendringene 29. april i år.

– Presentasjonen skulle finne sted 04.05.20. Rapporten ble i sin helhet lagt fram for offentligheten 07.05.20. Vi stiller spørsmål til at høringsrunden legges tett opp mot sommerferien og settes til kun seks uker. Er valgte prosessforløp for rapporten dermed tiltenkt en god demokratisk prosess?, spør FAU, og legger til:

– Høringsuttalelser skal leses og vurderes 18. juni–20. august. Det er svært uheldig at en vurdering av en stor og viktig sak som denne, legges til en periode hvor det normalt er mindre aktivitet hos de aller fleste bedrifter og familier. Dette antas å gjelde beslutningstakerne og politisk behandling i Røros kommune også.

LES OGSÅ: Arnstein Stensaas spør: - Hvor går kommunegrensa?

Videre spør det om det er tatt hensyn til behov for ekstra tidsbruk på grunn av restriksjoner og smittevernhensyn i forbindelse med Covid-19-pandemien.

– På grunn av viruset og de restriksjoner som fortsatt er satt, er det ikke like enkelt for folk å møtes for å drøfte rapporten og gi ei vurdering i form av en høringsuttalelse, mener FAU, og påpeker at mange har opplevd situasjonen rundt Covid 19 som uvant og skremmende.

– Det kan ha skapt en uro og angstfølelse hos både barn og voksne. Barn har ikke fått gått på skolen, noe som endret seg fra en dag til en annen. FAU stiller derfor spørsmål og er svært kritisk til at denne prosessen kan komme nå. Det kan bidra til enda mer angst og følelse av usikkerhet om framtida, hos elever spesielt.

På bakgrunn av det er FAU bekymret over om brukermedvirkningen er tilstrekkelig ivaretatt.

FAU i Glåmos og Brekken ruster seg til kamp og minner om at barnetallet synker i hele kommunen

– Er rapportens grunnlag tilstrekkelig for å kunne presenteres som faktagrunnlag for vurdering av strukturen, når det ikke er brukermedvirkning? Har brukere av oppvekstsentrene hatt mulighet til medvirkning i utarbeidelse av rapporten, eller hatt anledning til å komme med innspill? Her medregnes både elever, foreldre, lærere, andre ansatte og bygdas innbyggere, da ulike områder for bruken av oppvekstsentrene er tatt med i utredningen, skriver FAU, og henviser til Barnekonvensjonen som sier at «barn har rett til å bli hørt». Dette gjelder spesielt i saker som omhandler barns beste.

FAU er også kritisk til kildebruk og påstander i rapporten:

– I rapporten, som skal være et faktagrunnlag, oppgis det en rekke påstander. Det henvises til noen kilder. Kan kommunen stå for at den kildehenvisningen som er angitt i rapporten er fullstendig? Er fagrapportens tall og fakta basert på et nyansert bilde?

Avslutningsvis understreker FAU at foreldre nå jobber med en grundig gjennomgang av rapporten og tar sikte på å levere en høringsuttalelse.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken