FAU Røros: - Vi er redd for at skolen og oppvekstsektoren skal bli en fast saneringspost

FAU Røros har sendt inn et høringssvar til kommunedirektørens fagrapport. - Vi ønsker ett godt, trygt og utviklende læringsmiljø for våre barn på Røros skole. Men sånn som det er nå i dag, så er ressursene og rammene for små, til å opprettholde et tilfredsstillende nivå, mener utvalget.