Gå til sidens hovedinnhold

Felles uttalelse fra ordførerne: – Ingen har skyld i at også vi har fått et utbrudd

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kommunenes smittesporingsarbeid har gitt en indikasjon på at smittekilden kan spores til et eller flere religiøse arrangement i månedsskifte april/mai, hvor personer fra ulike kommuner i vår region var samlet. Det er nå kjent gjennom media hvilket kristent miljø som smitten er sporet tilbake til. Det har ikke foreligget smittevernmessige grunner til å gå ut med hvilket miljø det gjelder, da kommunene raskt har klart å kartlegge kontaktpunkter og smittesporing knyttet til det aktuelle miljøet.

Det er avklart at flere av arrangementene ble avholdt i Sætershallen på Tolga. Et av disse arrangementene hadde besøk av tre tilreisende fra sør i fylket. Dette arrangementet ble gjennomført innenfor gjeldende smittevernregler. De tilreisende hadde ingen symptomer og kom fra et område med relativt lavt smittepress. De har heller ingen kjente nærkontakter som tilsier at de er smittebærere. Disse følges opp i sine hjemkommuner.

Den lokale personen som først fikk påvist smitte i vår region, ble trolig smittet ved et av disse arrangementene. Vedkommende tok en koronatest som en følge av lette forkjølelsessymptomer. Kommunene er tydelig på at vedkommende sin tidlige test har ført til at utbruddet kan begrenses og stoppes mye tidligere enn ellers. Det er vist stor vilje til testing i det smittede miljøet. Som kjent er det muterte viruset svært smitteførende, og de uheldige omstendighetene har ført til et utbrudd i regionen.

Vi registrerer at en kommunestyrerepresentant i Holtålen går ut offentlig med karakterisering av deltakere i miljøet som er langt over streken. Vi tar avstand fra denne typen utsagn. Det er grunn til å minne om at denne pandemien har vist oss at smitte kan oppstå selv der alle regler og prosedyrer er fulgt. Vi oppfordrer alle til å forholde seg til at den informasjonen som blir utlevert fra kommunene er vurdert både ut ifra smittevernhensyn og personvernhensyn. Vi forsøker å informere på en hensiktsmessig og åpen måte, og ber om forståelse for at dette er krevende i en akutt situasjon som denne.

I tiden som kommer skal vi komme oss gjennom smitteutbruddet og tilbake til hverdagen. Det er nå viktig at alle, både voksne og unger, gjør det vi kan for at veien tilbake blir så enkel som mulig. Ingen skoleunger som har vært i karantene eller isolasjon skal bli møtt med negative kommentarer fra medelever eller voksenpersoner. Vi har alle et ansvar for at det blir enkelt å være åpen om smitte, at terskelen for testing blir lav, og at de som blir smitta ikke utsettes for stigmatisering eller blir uthengte. Ingen har skyld i at også vi har fått et utbrudd. Vi har lært gjennom pandemien at dette viruset kan spres selv om alle har forsøkt å gjøre alt rett. Det å gå videre i å tillegge folk motiver eller skyld er kunnskapsløst og bidrar ikke til at vi får begrenset smitte. Som ordførere i regionen tar vi sterk avstand fra spekulasjon og sjikane mot det aktuelle miljøet. Dette er en direkte motarbeidelse av smittesporingsarbeidet. Om terskelen for å teste seg blir høyere vil arbeidet til helsetjenestene bli vanskelig.

Vi vil takke alle innbyggere for at dere bidrar til å få slått ned smitteutbruddet. Vi forstår at det er krevende å leve med så inngripende tiltak, og at mange nå er lei. Vi vet at dere fortsatt vil vise samhold og omtanke for hverandre. Hold hodet kaldt og hjertet varmt, så vil vi snart kunne nærme oss en mer normal hverdag.

Kommentarer til denne saken