Handelsbygg: - Intensjonen er klar, vi skal etablere et nytt anlegg på Tynset

Prosjekt om nybygg ved Felleskjøpet ruller og går.