Fellingstillatelse gitt etter flere observasjoner av ulv

Etter flere observasjoner av ulv i reinbeitedistriktet i Elgå, senest mandag morgen, har det blitt gitt fellingstillatelse på en ulv i området.