Fellingstillatelse på ulv i Nord-Østerdal

Lørdag 1. august ble det dokumentert et lam tatt av ulv ved Klettsætra i Sølendalen hamnelags beiteområde i Rendalen. Samme dag ble det gitt fellingstillatelse på en ulv i området.