Mandag er det klart, da starter Statens vegvesen strekningsmåling av fart (streknings-ATK) på rv. 3 mellom Demring i sør til Åsenga i nord, en cirka 14 kilometer lang strekning med 80-sone.

Høy hastighet og mange ulykker de senere årene er årsaken til at man iverksetter trafikksikkerhetstiltaket, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Flere alvorlige ulykker

Det har vært to dødsfall og flere andre alvorlige ulykker på strekningen, der ulykkene ofte er knyttet til høy fart.

– Vi har over tid målt høy gjennomsnittsfart på strekningen, noe som betyr økt risiko for ulykker, sier Jørgen Bysveen, nasjonal koordinator for automatisk trafikkontroll i Statens vegvesen. Dette gjør vi noe med, og håper at gjennomsnittsmåling av fart vil gi en jevnere og mer riktig hastighet, og dermed færre ulykker.

Det har vært 15 trafikkulykker med personskade på strekningen de siste 10 årene.

Strekningen var planlagt å åpne tidligere i år, etter mange tidligere utsettelser. Men i mars ble det oppdaget en alvorlig skade på Estensmo bru. Dermed ble det i stedet nedsatt fartsgrense og regulering med lyssignal. Nå er brua reparert og strekningsmålingen kan begynne.

Mange hindre på veien

Høsten 2018 startet arbeidet med en streknings-ATK på riksveg 3 over Kvikneskogen. Det var mellom Demring i sør til Åsenga i nord, en cirka 14 kilometer lang strekning, gjennomsnittshastigheten til bilistene skulle bli målt. Og da selvsagt i begge retninger.

Fotoboks og automatisk trafikkontroll (ATK)

Automatisk trafikkontroll er et samarbeid mellom politiet og Statens vegvesen. Statens vegvesen har ansvar for oppsett og drift av fotoboksene. Politiet har ansvaret for å følge opp de straffbare forholdene som blir avdekket.

Fotoboksene er testet og godkjent av Justervesenet. Det er lagt inn en feilmargin i målingen slik at farten som registreres er noe mindre enn den virkelige farten.

Det er Statens vegvesen som er ansvarlige for å sette opp og drifte fotoboksene.

kilde: politiet.no

Mer enn en million kroner ble investert i «anlegget»

Men, våren 2019 ble det full stopp fra Samferdselsdepartementet. Det skulle ikke iverksettes noen gjennomsnittsmåling allikevel. I alle fall skulle det avventes. Derfor ble hettene fortsatt på.

Men nå er det klart at det blir ATK (gjennomsnittsmåling) på strekningen. Det etter at Samferdselsdepartementet har snudd og overlatt til Statens vegvesen og politiet å ta avgjørelsene om streknings-ATK-er rundt om i landet.

Brevet fra Samferdselsdepartementet (SD) flytter myndigheten til å beslutte bruk av streknings-ATK (SATK) tilbake til Statens vegvesen og politiet. Dette gjelder også for riksveg 3 på Kvikneskogen.

– Statens vegvesen og politiet har tidligere anbefalt for Samferdselsdepartementet at streknings-ATK på riksveg 3 Kvikneskogen settes i drift. Når myndigheten til å ta denne beslutningen nå er tilbake hos Statens vegvesen vil vi starte opp igjen arbeidet med å sette anlegget i drift.

– Det gjenstår noe markarbeid, og dette vil vi avvente med å utføre til snøen har gått. Vi forventer at anlegget vil være klart for bruk i løpet av våren/forsommeren, opplyste avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Guro Ranes, til Arbeidets Rett.

– Fornuften seiret

– Nå er jeg fornøyd. Men det burde kommet lenge før, sier Lars Hogstad, som er leder i Tynset KrF.

– Det har vært en kjepphest for oss å få dette på plass. Personlig har jeg ikke skjønt logikken i at dette skal ta så lang tid. Slik jeg ser det nå er dette en seier for fornuften, sier meget en meget godt KrF-leder.

14. juli tok vår frilansjournalist Erik Frengstad bilde ved fotoboksen i den nordlige enden av «ATK-sona». Da var skiltene på plass, og «alle» trodde at snittmålinga var i drift.

Men det var direkte feil. Det bekreftet avdelingsdirektør for transport og samfunn i Statens vegvesen, Guro Ranes.

– Det viser seg at det har vært en intern misforståelse og at skiltene derfor har blitt avdekka før anlegget var klart for drift. Jeg har fått opplyst at skiltene blir dekka til igjen inntil vi skal starte opp anlegget. Vi vil sannsynligvis lage en lokal pressemelding i forkant for å orientere om at fotoboksene og gjennomsnittsmålingen starter opp, svarte Guro Ranes i en e-post.

Skilttabbe på riksveg 3

Men, fra kommende mandag skal det altså være drift av snittmålinga. Og her kan du lese hva det vil koste deg om du skulle tråkke for hardt på gassen.

Nye bøtesatser fra 1. mars 2022

Når fartsgrense på stedet er 70 km/t eller høyere, og fartsoverskridelsen er


til og med 5 km/tkr850,–


til og med 10 km/tkr2 300,–


til og med 15 km/tkr3 700,–


til og med 20 km/tkr5 150,–


til og med 25 km/tkr7 000,–


til og med 30 km/tkr9 300,–


til og med 35 km/tkr11 150,–

I tillegg kan du få prikkbelastning, og her kan du logge deg inn for å sjekke hvor mange prikker du eventuelt har.