Fem av Hedmarks 15 lisensjerver ble felt i samme kommune i Nord-Østerdalen

Da lisensjakta på jerv var over 15. februar, hadde lisensjegerne i Hedmark felt 15 jerver.