Fem søkere til den nye jobben som enhetsleder oppvekst i Folldal