Fem tynsetinger, én tylldøl, én osing og én rørosing vil være den engasjerte og inkluderende enhetslederen på Tolga

Tolga kommune lyste i slutten av januar ut jobben som engasjert og inkluderende enhetsleder ved Tolga omsorgstun.