Det har etter en dialog nå blitt en avtale som gjør at Telenor vil gjennomføre prosjektet med å fremføre en fiber gjennom Femund og opp til Røros.

Les bakgrunn: Avgift for fiberkabel i Femund stopper prosjekt med stamfiber til Røros

Det har vært en diskusjon om ulempe-erstatning til Statskog som grunneier i området. Statskog har forpliktelser som grunneier fordi denne type inntekter i statsallmenninger i går til Grunneierfondet, som blant annet finansierer driften av de lokale fjellstyrene og bidrar til lokale utviklingstiltak.

- Her har vi måttet avveie flere viktige hensyn, sier regionsjef i Statskog Sør Norge, Jan Helge Nordby og fortsetter: - Vi har nå hatt gode samtaler der vi har kommet frem til en omforent løsning i samarbeid med Telenor, Engerdal kommune og Hedmark Fylkeskommune.  

- Vi vil investere rundt fem millioner kroner i dette prosjektet. Dette er en investering i fiber i Femunden med fem landtak som gir bedre kapasitet i mobilnettet, muligheter for større sikkerhet ved å knytte nettet mot Røros, samt muligheter for å bygge fiber til husstander og næring rundt Femunden i en senere fase, sier Arne Quist Christensen, moderniseringsdirektør i Telenor.

Prosjektet kan ikke forsvares ut fra økte inntekter, men basert på fremtidige muligheter og et mer robust nett gjør at de likevel ønsker å gjennomføre dette nå.

- Jeg er glad for at vi nå har funnet en akseptabel løsning som gjør at flere innbyggere nord-øst i fylket nå kan få bedre mobildekning og muligheter for fiber senere, og som er robust for fremtiden, sier fylkesråd for Næring i fylkeskommunen, Thomas Breen.

Han får støtte for dette fra rådmann Lage Trangsrud i Engerdal kommune.

- Det er vanskelig å få god dekning til innbyggerne i Engerdal uten at det offentlige er med på et spleiselag. Til det er det for få innbygger og langt i mellom husene. Løsningen som nå er på plass er en god løsning for Engerdal kommune, sier Trangsrud.

Man er nå enig om et spleiselag som bidrar med 100.000 kroner til Grunneierfondet i Statskog.